Wat betekent diversiteit?

Diversiteit is een synoniem voor verscheidenheid. Dit betekent dat er onderling meningsverschillen kunnen zijn in de bevolking. De verschillen kunnen onder andere zijn : geslacht, huidskleur of leeftijd. Het kan ook gebaseerd zijn op diverse culturen binnen een regio of land.

Maar het kan ook voorkomen in de moeder natuur. Dan spreek je over biodiversiteit. Biodiversiteit is een combinatie van biologisch en diversiteit.  Dit houdt in dat het gaat om de verschillende organismen, zoals planten, micro-organismen, dieren of schimmels.  

Revolutie

Nederland is cultureel divers. Het kent een rijke verscheidenheid in demografische factoren. Door de instroom van mensen uit andere landen brachten zij hun cultuur en godsdienst met zich mee. Ondanks dat op sociaal, cultureel en economisch gebied tot nieuwe uitdagingen leidde, is variatie in cultuur en levensbeschouwing in onze samenleving tegenwoordig dynamisch, rijk en sterk. Maar niet iedereen beleeft een positieve ervaring in een culturele samenleving.

Sinds kort heeft de statement Black Lives Matter een groot impact gehad op ons allen. De nare incident van George Floyd heeft veel mensen doen realiseren dat de strijd tegen racisme nooit helemaal is gestreden. De meeste individuen zijn woedend op het feit dat een agent onnodige geweld heeft gebruikt. Dit komt steeds vaker voor en de beelden die op social media tevoorschijn komen zijn schokkend. De huidige culturele diversiteit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee en men vraagt om nieuwe visies op het samenleven voor de toekomst. Wordt dit een nieuwe revolutie?

Hopelijk komt er een tijd dat iedereen de culturele diversiteit als positief ervaart. Het doel is om een samenleving en samenwerking van mensen met verschillende culturele achtergronden ook zonder problemen te laten verlopen. Sociaal vertrouwen is een begrip wat een grote rol speelt voor de burgers. Vertrouwen hebben en rechtvaardig zijn tegen een ander in onze samenleving.

Wat vindt COTIT van diversiteit?

Bij COTIT komen verschillende culturen voor. Van Nederlands, Arabisch, Zuid-Amerikaans tot aan Aziaten. Wij vinden dat je een ieder als gelijken moet behandelen en niet iedereen in een hokje moet plaatsen. Wij zien juist alleen voordelen dat er een multiculturele samenleving is. Racisme is een kwaal, wij vinden dit onnodig. Iedereen verdient het om met respect behandeld te worden. Veel mensen hebben niet door dat wij allemaal gebruik maken van de kwaliteit van andere culturen. Iedereen is wel dol op exotisch maaltijden. De meeste kleding die wij dragen komen, is geproduceerd in het buitenland. Onbewust hebben wij allemaal de andere culturen nodig om te voldoen aan onze wensen/behoeftes. Niet iedereen staat hierbij stil. Wij willen hiermee jullie attenderen dat elke cultuur, iets moois heeft en dat iedereen een mooi bijdrage levert op de aarde. 

COTIT is tegen racisme en voor gelijkheid. Hoe denk jij over deze situatie?