Naast het hebben van auteursrechten op webcontent, boeken, schilderijen etc. zijn er ook auteursrechten op textiel en kleding. Als ondernemer heb jij veel creatieve ideeën en/of prototypes voor jouw onderneming, die je op de markt wilt uitbrengen. Daarvoor heb je veel onderzoek nodig om dit te kunnen realiseren. Jouw foto/logo/design dient uniek, origineel en waarneembaar te zijn. 

Een auteursrechtelijk beschermde foto afdrukken voor persoonlijk gebruik.

Zonder toestemming is het niet mogelijk om de intellectuele eigendomsrechten van anderen legaal te profiteren. Elke kopie van auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt beschouwd als inbreuk. 

Ten eerste dien je onderzoek te doen wie de uitvinder is van het materiaal en welke rechten jij nodig hebt om er profijt van te hebben. Vervolgens neem je contact op om te achterhalen waar je aan moet voldoen. 

Een toestemming van de maker en een licentie is noodzakelijk. Als de maker jou een goedkeuring geeft om gebruik te maken van zijn handelsmerk, is er een mogelijkheid dat er een licentieovereenkomst verzilverd dient te worden waarin de voorwaarden voor commercieel en niet-commercieel gebruik worden vermeld, evenals een licentievergoeding.

Er zijn uitzondering. De eigenaar van het handelsmerk dient ten alle tijden instemming worden gevraagd om het te gebruiken, tenzij jij het merk benut voor:

– informatieve of redactionele doeleinden om specifieke producten en diensten te identificeren, of

– als jij van plan bent het te gebruiken om een ​​eerlijke vergelijking van producten te maken.

Zijn beroemde citaten auteursrechtelijk beschermd?

Het is verboden om zonder toestemming van de oorspronkelijke auteur te citeren uit bijvoorbeeld brieven, e-mails of dagboeken die niet openbaar gemaakt zijn.

Wel is het toegestaan om vooraf geen toestemming te vragen bij korte citaten. Dit geldt alleen voor citaten uit werken die al gepubliceerd zijn. Deze mogen gebruikt worden voor bijvoorbeeld een artikel of werkstuk, op voorwaarde dat de bron en naam van de schrijver vermeld staan om plagiaat te voorkomen.

Als de beroemde citaten afkomstig zijn van creatieve werken die in het publieke domein zijn overgegaan, kan jij er ontwerpen mee maken.

Als zij zich niet in het publieke domein bevinden, is een licentie ontvangen en/of door een krediet te verlenen relevant voor commercieel gebruik.

Is het copyright-symbool (c) vereist?

Hoewel in Nederland de copyright teken niet nodig is om auteursrechtbescherming te creëren, kan het verstandig zijn het teken toch te gebruiken. Voor de lezer kan het als waarschuwing fungeren. Let op, dit werk is beschermd! 

De gevolgen van een overtreding.

Het is afhankelijk van de aspecten omtrent de overtreding en de acties van de houder van het auteursrecht of de ontwikkelaar van het handelsmerk. De straffen variëren van het ontvangen van een streng geformuleerde brief tot de gevangenisstraf.

Kort samengevat:

Auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken is mogelijk wanneer jij akkoord van de auteur hebt bemachtigd en een licentieovereenkomst hebt gesigneerd om dit te verzilveren. Succes!